Thủ tục quan trọng nhất định phải xem

Để làm thủ tục thuê xe máy tại Kim’s Motorbike, bạn sẽ cần có đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân. Đồng thời, Kim’s Motorbike sẽ có hợp đồng thuê xe rõ ràng cho bạn. Khi bạn thuê xe, chúng tôi sẽ giữ các loại giấy tờ tùy thân quan trọng của bạn và trả lại khi bạn hoàn trả xe và thanh toán tiền thuê xe theo đúng thỏa thuận ban đầu đã ký.

Các loại giấy tờ tùy thân bạn cần có:

  • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân
  • Bằng lái xe máy
  • Hợp đồng thuê xe của Kim’s Motorbike

Bạn hãy cố gắng hoàn trả xe đúng theo thời gian đã thỏa thuận ban đầu, trường hợp có thay đổi, hãy gọi điện để báo lại sớm cho chúng tôi. Hoặc bạn hãy quay lại để gia hạn thời gian mượn xe như bạn mong muốn.

Xe máy là tài sản có giá trị lớn nên nếu bạn có hành vi lạm dụng dịch vụ để chiếm đoạt tài sản thì bạn sẽ chịu trách nhiệm hình sự theo luật. Các thông tin và giấy tờ cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi giao lại cho Công an xử lý.